Seputar Peradilan

KALEIDOSKOP PENYELESAIAN PERKARA TAHUN 2019 DI PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR

            Selasa 31 Desember 2019 sebagai akhir dari tahun 2019. Sebagai instansi pelaksana teknis yustisial prestasi kinerja Pengadilan Agama Argamakmur salah satunya diukur dari prosentase tingkat penyelesaian perkara yang diterima. Sehubungan dengan hal tersebut total perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Arga makmur dari bulan Januari hingga bulan Desember 2019 berjumlah 691 perkara, dengan klasifikasi perkara contentious/gugatan berjumlah 577 perkara ditambah perkara voluntair/permohonan 114 perkara.

            Pada tahun 2019 terdapat penurunan penerimaan perkara sekitar 1% namun terdapat peningkatan yang signifikan pada penyelesaian jika dibanding tahun lalu menyisakan 71 perkara (9,2 %) sedangkan di tahun 2019 hanya menyisakan 8 perkara (1,05%), hal ini membuat ketua Pengadilan Agama arga makmur Drs. Nasrulloh, SH sangat bangga dan memberikan apresiasi kepada seluruh persona Pengadilan Agama arga Makmur terhadap capaian penyelesaian perkara di tahun ini.

            Berikut berdasarkan jenis perkara yang diselesaikan tahun 2019 sebagai mana tabel berikut:

NO

     JENIS PERKARA

    JUMLAH

1.

Cerai Talak

181

2.

Cerai Gugat

452

3.

Dispensasi Kawin

40

4.

Isbat Nikah

67

5.

Izin poligami

1

6.

Gugatan Waris

1

7.

Penetapan Ahli Waris

6

8.

Harta Bersama

2

9.

Pengangkatan Anak

1

10.

Perwalian

1

11.

Perkara Lain-lain

2

 

JUMLAH

754

Jika dilihat berdasarkan aplikasi SIPP perkara yang di selesaikan tahun 2019 pada Pengadilan Agama Arga makmur maka dapat dilihat sebagaimana prosentase di bawah ini:

Presentase SIPP 2019

            Begitu juga dengan capaian perkara ecourt perkara secara elektronik yang merupakan program unggulan DIRJEN BADILAG, Pengadilan Agama Arga Makmur menerima perkara ecourt sebanyak 30 perkara. Berikut data ecourt dapat dilihat dari aplikasi ecourt di bawah ini:

           Peta Ecourt 2019

Kemampuan berarti memahami secara benar akan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang melekat di diri tiap persona pengadilan. Apa dikerjakan oleh siapa, siapa mengerjakan apa, dan bagaimana cara mengerjakannya. berikut menumbuhkan sikap dan rasa tanggungjawab. Selamat tahun baru tahun 2020 kedepan Semoga Pengadilan Agama Arga Makmur semakin lebih baik lagi.

(Penulis Lisma Haryati, S.Ag)